Palivové příplatky
spedice@globalsped.cz Vídeňská 103,619 00 Brno-Jih

Sazby palivového příplatku Global Sped, s. r. o.

Následující stanovení výše palivového příplatku se vztahuje pouze k systému vnitrostátní a mezinárodní přepravy paletových a kusových zásilek.
Ceník platný od 1.4.2016

* Průměrná cena nafty v CZ (CZK/1 litr) Palivový příplatek

*Průměrná cena
nafty v Kč (Kč/ 1 litr)
Palivový
příplatek
25,00 - 29,993 %
30,00 - 34,996 %
35,00 - 39,999 %
40,00 - 44,9912 %
45,00 - 49,9915 %
50,00 - 54,9918 %


V případě zvýšení průměrné ceny motorové nafty v CZ nad nejvyšší hodnotu uvedenou v tabulce bude palivový příplatek zvyšován o 1% za 1,- CZK.
Palivový příplatek je kalkulován z netto ceny přepravy dle platného ceníku Global Sped s.r.o. bez zahrnutí dalších poplatků jako je např. mýtné apod.
Palivový příplatek je stanoven na základě průměrné ceny nafty * vykazované ČSÚ za poslední ucelený týden v kalendářním měsíci a platí pro následující kalendářní měsíc.

Palivový příplatek je uvedem na faktuře za přepravu vždy odděleně.