Zasilatelství - Logistika - Doprava

logos

Sazby palivového příplatku Global Sped, s. r. o.

Následující stanovení výše palivového příplatku se vztahuje pouze k systému vnitrostátní a mezinárodní přepravy paletových a kusových zásilek.
Ceník platný od 1.4.2016

* Průměrná cena nafty v CZ (CZK/1 litr) Palivový příplatek

 

*Průměrná cena
nafty v Kč (Kč/ 1 litr) 
25,00 - 29,99
30,00 - 34,99
35,00 - 39,99
40,00 - 44,99
45,00 - 49,99
50,00 - 54,99
Palivový
příplatek
3 %
6 %
9 %
12 %
15 %
18 %

 

V případě zvýšení průměrné ceny motorové nafty v CZ nad nejvyšší hodnotu uvedenou v tabulce bude palivový příplatek zvyšován

o 1% za 1,- CZK.

Palivový příplatek je kalkulován z netto ceny přepravy dle platného ceníku Global Sped s.r.o. bez zahrnutí dalších poplatků jako je

např. mýtné apod.

Palivový příplatek je stanoven na základě průměrné ceny nafty * vykazované ČSÚ za poslední ucelený týden v kalendářním měsíci

a platí pro následující kalendářní měsíc.

Palivový příplatek je uvedem na faktuře za přepravu vždy odděleně.

 

Rychlý kontakt

Překladiště: Vlárská 22, Brno
Tel.: 548 127 511
        548 215470
Fax: 548 215 471
Mobil: 602 763 940
E-mail: spedice@globalsped.cz

Web:    www.globalsped.cz